پیگتیل فیبر نوری LC سینگل مود

ویژگی ها

نوع کانکتور : LC

نوع فیبر :  سینگل مد

ساختار انتقال دیتا : Duplex یا Simplex

طول : 1.5 M

رنگ : زرد

برند :