کابل فیبر نوری نگزنس ١٢ كور سينگل مد

21,000 تومان

قیمت به صورت متری میباشد