کابل فیبر نوری خطوط فشار قوی – ADSS

کاربرد

 

کابل خارج ساختمان

مناسب برای نصب در انواع خطوط هوایی

مناسب برای نصب در کنار خطوط برق فشار قوی و متوسط و ضعیف

قابل نصب در خطوط راه آهن و تیر های مخابراتی