پیگتیل فیبر نوری ST سینگل مود

ویژگی ها

نوع کانکتور :   ST

نوع فیبر :  سینگل مد

ساختار انتقال دیتا : Duplex – Simplex

طول : 1.5 M

رنگ : زرد

برند :