ماژول سیسکو WIC-2T

2 پورت سریال

قابل نصب بر روی تمای روتر های سیسکو