ماژول سیسکو WIC-1T

ویژگی ها

تک پورت سریال

قابل نصب بر روی تمامی روتر های سیسکو