ماژول سیسکو PVDM3-64

ویژگی ها

1حداکثر تعداد کانال در کدک جی 711   :  64

ماهیت ماژول : voice / fax

حمایت از بسته های تصویر : بله

قابلیت نصب روی روتر های 2900 و 3900  .