ماژول سیسکو PVDM3-192

ویژگی ها

حداکثر تعداد کانال در کدک جی 711   :  192

ماهیت ماژول : voice / fax

حمایت از بسته های تصویر : بله

قابلیت نصب روی روتر های 2900 و 3900