ماژول سیسکو PVDM3-128

ویژگی ها

حداکثر تعداد کانال در کدک جی 711   :  128

ماهیت ماژول : voice / fax

حمایت از بسته های تصویر : بله

قابلیت نصب روی روتر های 2900 و 3900  .