ماژول سیسکو PVDM2-64

ویژگی ها

حداکثر تعداد کانال در کدک جی 711   :  64

ماهیت ماژول : voice / fax

حمایت از بسته های تصویر : خیر

قابلیت نصب روی روتر های 2800 و 3800 و روی روتر های 2900 و 3900 با داتر کارت .