ماژول سیسکو PVDM2-16

ویژگی ها

ماژول سیسکو PVDM2-16 :

حداکثر تعداد کانال در کدک جی 711   :  16

ماهیت ماژول : voice / fax

حمایت از بسته های تصویر : خیر

قابلیت نصب روی روتر های 2800 و 3800 و روی روتر های 2900 و 3900 با داتر کارت .