ماژول سیسکو Cisco AIM-CUE Unity Express Voicemail Module

ویژگی ها

با استفاده از این ماژول سرویس های ذیل در دسترس شما خواهند بود .

1- سرویس پست صوتی .

2- سرویس IVR .

3-  ارسال فکس به صندوق صوتی .

محتوای جعبه : 1GB Compact Flash + 256 MB RAM