ماژول سیسکو AIM-VPN/SSL-2

ویژگی ها

با استفاده از این ماژول سرویس های ذیل در دسترس شما خواهند بود .

  • برقراری تانل vpn
  • پروتکل شبکه : IPSEC
  • سازگار با روترهای سیسکو سری 2800 مانند :  2801,  2811,  2821,  2851