سوئيچ Cisco WS-C3750G-12S-S

ویژگی ها

نوع سوئیچ : مدیریتی 

تعداد پورت : 8 پورت 

پورت آپ لینک : 12 پورت گیگ به صورت کمبو

قابلیت استک : بلی با 8 دستگاه دیگر ( گروه 9 تایی)

دسته: