روتر سیسکو Cisco 1841

ویژگی ها

ویژگی های مهم روتر سیسکو Cisco 1841

  • قیمت مناسب در کنار کارایی بالا
  • مناسب برای VPN
  • پشتیبانی بیش از 90 ماژول متنوع