نمایش 1–8 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل فیبر نوری خشک خاکی – OBUC SM

محدوده دمای مورد نیاز

دمای نگهداری -30 الی +70 درجه سانتیگراد  دمای نصب و راه اندازی -10 الی +50 درجه سانتیگراد

کابل فیبر نوری خشک خاکی – OBUC NZ

محدوده دمای مورد نیاز

دمای نگهداری -30 الی +70 درجه سانتیگراد  دمای نصب و راه اندازی -10 الی +50 درجه سانتیگراد 

کابل فیبر نوری خشک خاکی – OBUC (SWA) SM

محدوده دمای مورد نیاز

دمای نگهداری -30 الی +70 درجه سانتیگراد  دمای نصب و راه اندازی -10 الی +50 درجه سانتیگراد 

کابل فیبر نوری خشک خاکی – OBUC (SWA) NZDSF

مشخصات فنی کابل ·       مطابق با استاندارد :  TCI, IEC, TIA/EIA ·        تار نوری  : نوع تار NZDSF Mode – NZ مطابق استاندارد ITU-T G 655 قطر هسته : 0.5 ± 8.3 

کابل فیبر نوری خشک کانالی – OCUC SM

محدوده دمای مورد نیاز

دمای نگهداری -30 الی +70 درجه سانتیگراد  دمای نصب و راه اندازی -10 الی +50 درجه سانتیگراد 

کابل فیبر نوری خشک کانالی – OCUC NZDSF

محدوده دمای مورد نیاز

دمای نگهداری -30 الی +70 درجه سانتیگراد  دمای نصب و راه اندازی -10 الی +50 درجه سانتیگراد 

کابل فیبر نوری خشک مهاردار هوایی تک روکش – OSSC-SJ SM

محدوده دمای مورد نیاز

دمای نگهداری -30 الی +70 درجه سانتیگراد  دمای نصب و راه اندازی -10 الی +50 درجه سانتیگراد 

کابل فیبر نوری خشک مهاردار هوایی با زره – OSSC-SJ NZDSF

محدوده دمای مورد نیاز

دمای نگهداری -30 الی +70 درجه سانتیگراد  دمای نصب و راه اندازی -10 الی +50 درجه سانتیگراد