نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل فیبر نوری خاکی خشک – OBUC

کاربرد

  دفن مستقیم در زیر خاک کابل خارج ساختمان استفاده در محیطهای خشن استفاده در محیطهایی که جانوران جونده دارد

کابل فیبر نوری کانالی – OCUC

کاربرد

  کابل خارج ساختمان نصب در کانال توسط دمش هوا نصب در کانال توسط کشش نصب در سینی های کابل

کابل فیبر نوری هوایی دو روکش – OSSC DJ

کاربرد

  کابل خارج ساختمان نصب بر روی تیرهای فلزی, چوبی یا بتنی مناسب خطوط مخابرات و راه آهن مناسب برای نصب در مناطق جنگلی عدم استفاده در نزدیکی خطوط ولتاژ متوسط و بالا کاربرد در شبکه های بین شهری و روستایی و مناطق کوهستانی مناسب برای نصب هوایی در شبکه های FTTX استفاده های عمومی مخابراتی

کابل فیبر نوری هوایی تک روکش – OSSC SJ

کاربرد

  کابل خارج ساختمان نصب بر روی تیرهای فلزی, چوبی یا بتنی مناسب خطوط مخابرات و راه آهن عدم استفاده در نزدیکی خطوط ولتاژ متوسط و بالا کاربرد در شبکه های بین شهری و روستایی و مناطق کوهستانی مناسب برای نصب هوایی در شبکه های FTTX استفاده های عمومی مخابراتی

کابل فیبر نوری خطوط فشار قوی – ADSS

کاربرد

  کابل خارج ساختمان مناسب برای نصب در انواع خطوط هوایی مناسب برای نصب در کنار خطوط برق فشار قوی و متوسط و ضعیف قابل نصب در خطوط راه آهن و تیر های مخابراتی

کابل فیبر نوری میکرو خشک – OMUC

کاربرد کابل خارج و داخل ساختمان مناسب برای توزیع داخل ساختمان مناسب برای استفاده در شبکه های FTTX نصب در کانال توسط دمش هوا نصب در سینی های کابل

کابل فیبر نوری خاکی ژله ای – OBFC

کاربرد دفن مستقیم در زیر خاک کابل خارج ساختمان استفاده در محیطهای خشن استفاده در محیطهایی که جانوران جونده دارد

کابل فیبر نوری کانالی ژله ای – OCFC

کاربرد

  دفن مستقیم در زیر خاک کابل خارج ساختمان استفاده در محیطهای خشن استفاده در محیطهایی که جانوران جونده دارد