نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل فیبر نوری نگزنس 24 رشته (کور) مالتی مود

کابل فیبر نوری نگزنس 24 رشته (کور) مالتی مود Part Number: N162.191 ساختار این نوع از کابل فیبر نوری نگزنس به

کابل فیبر نوری نگزنس 12 رشته (کور) مالتی مود

کابل فیبر نوری نگزنس 12 رشته (کور) مالتی مود Part Number: N162.185 ساختار این نوع از کابل فیبر نوری نگزنس به

کابل فیبر نوری نگزنس 8 رشته (کور) مالتی مود

کابل فیبر نوری نگزنس 8 رشته (کور) مالتی مود Part Number: N162.183 ساختار این نوع از کابل فیبر نوری نگزنس به

کابل فیبر نوری نگزنس 8 رشته سینگل مود

کابل فیبر نوری نگزنس 8 رشته (کور) سینگل مود Part Number: N164.183 ساختار این نوع از کابل فیبر نوری نگزنس به

کابل فیبر نوری نگزنس ۲۴ رشته سینگل مود

کابل فیبر نوری نگزنس 24 رشته (کور) سینگل مود Part Number: N164.191 ساختار این نوع از کابل فیبر نوری نگزنس به

کابل فیبر نوری نگزنس ۱۲ رشته سینگل مود

کابل فیبر نوری نگزنس 12 رشته (کور) سینگل مود Part Number: N164.185 ساختار این نوع از کابل فیبر نوری نگزنس به