نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل ژله فیلد کانالی

کاربرد : استفاده بعنوان کابل مشترکین مورد استفاده در شبکه های مخابرات مسی بصورت نصب در داکت و کانال ،

کابل ایرکور کانالی

کاربرد: مورد استفاده در شبکه های مخابرات مسی بصورت نصب در داکت و کانال مورد استفاده در ارتباط بین مراکز

کابل مهاردار هوایی

کاربرد : مورد استفاده در شبکه های مخابرات مسی به صورت نصب بر روی تیرهای نگه دارنده مورد استفاده در

کابل هوایی ساده

(Aerial Cable Without Suspension (AC or AZY(ST)ZY این نوع کابل ها جهت اتصال نقاط توزیع(پست)به مشترکین بکار می رود.هادی ها

کابل توزیع

(Main Distribution Frame Terminating Cable(MDF این نوع کابل ها جهت استفاده بین اتاق کابل تا اتاق MDF مورد استفاده قرار

دوبل هوایی مهاردار

دوبل هوایی مهاردار، یک مشترک را به پست متصل می نماید.دو رشته سیم مسی به همراه یک مفتول فولادی به

کابل ژله فیلد خاکی

کاربرد : مورد استفاده در شبکه های زیرساخت و بین شهری در مسافت های طولانی قابلیت دفن مستقیم و نصب

سیم رانژه

کاربرد: از مرکز مخابرات محل به جعبه‌های بزرگ در سطح شهر متصل هستند و از طریق این جعبه تقسیم به