نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل مسی ژله فیلد کانالی

مشخصات فنی مطابق با استاندارد : IEC, TCI هادی : مس آنیل شده مفتولی قطر هادی : 4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 mm جنس عایق : HDPE

BFC – کابل مسی ژله فیلد خاکی

مشخصات فنی مطابق با استاندارد : IEC, TCI هادی : مس آنیل شده مفتولی قطر هادی : 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 mm جنس عایق : HDPE

کابل مسی ایرکور کانالی

مشخصات فنی مطابق با استاندارد : IEC, TCI  هادی : مس آنیل شده مفتولی قطر اسمی هادی : 4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 mm جنس

کابل مسی هوایی مهاردار

مشخصات فنی مطابق با استاندارد : IEC, TCI  هادی : مس آنیل شده مفتولی قطر اسمی هادی : 4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 mm جنس

AC – کابل مسی هوایی ساده

مشخصات فنی مطابق با استاندارد :IEC, TCI هادی : مس آنیل شده مفتولی قطر اسمی هادی : 4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 mm جنس عایق