نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل مسی اتاق توزیع – MDF

کاربرد

  کابل خارج ساختمان استفاده بین اتاق کابل تا اتاق MDF نصب در کانال هسته با هوا فشرده نصب در سینی های کابل

کابل مسی ساده هوایی – AC

کاربرد

  کابل خارج ساختمان نصب هوایی عدم استفاده در نزدیکی خطوط ولتاژ متوسط و بالا کاربرد در شبکه های بین شهری و روستایی و مناطق کوهستانی استفاده های عمومی مخابراتی اتصال نقاط توزیع (پست) به مشترکین

کابل مسی کانالی ژله ای – CFC

کاربرد

  کابل خارج ساختمان استفاده بین مراکز مخابراتی ، از مراکز تا کافو نصب در کانال مقاوم در مقابل نفوذ آب نصب در سینی های کابل

کابل مسی هوایی مهاردار – SSC

کاربرد

  کابل خارج ساختمان نصب بر روی تیرهای فلزی, چوبی یا بتنی مناسب خطوط مخابرات و راه آهن عدم استفاده در نزدیکی خطوط ولتاژ متوسط و بالا کاربرد در شبکه های بین شهری و روستایی و مناطق کوهستانی استفاده های عمومی مخابراتی

کابل مسی خاکی ژله ای – BFC

کاربرد

  دفن مستقیم در زیر خاک کابل خارج ساختمان استفاده در محیطهای خشن استفاده در محیطهایی که جانوران جونده دارد

کابل مسی کانالی خشک – CUC

کاربرد

  کابل خارج ساختمان استفاده بین مراکز مخابراتی ، از مراکز تا کافو نصب در کانال هسته با هوا فشرده نصب در سینی های کابل